• Twitter

Onze visie

Onze medewerkers zijn er om uw leven te vergemakkelijken. Ze nemen niets ongevraagd van u over. Wij komen voor u, dus heeft u de regie. Onze medewerkers worden geselecteerd op betrokkenheid en levenservaring. We hechten veel waarde aan de match tussen u en onze medewerker. Klikt het niet, dan zoeken we een andere medewerker voor u.

Sophie Struik (foto) heeft zich beroepsmatig lange tijd beziggehouden met sociale contacten en participatie. Uit ervaring weet ze hoe belangrijk sociale contacten zijn voor het welzijn van mensen. Deze ervaringen brachten haar op het idee om Goed Gezelschap op te richten.

Voor ieder mens geldt namelijk dat het sociale netwerk met het klimmen der jaren kleiner wordt. Dierbaren vallen weg, je krijgt te maken met allerlei lichamelijke ongemakken, moet misschien op hoge leeftijd nog een keer verhuizen etc. Het doel van Goed Gezelschap is om het leven van ouderen die hier mee te maken krijgen een beetje op te vrolijken en te vergemakkelijken.

‘gezelligheid en hulp, daar zijn we voor’
sophie_struik